Снегоринни гребла с твърдо окачване

Данни за продукта

Номер на продукта Снегоринни гребла с твърдо окачване:

Снегоринни гребла с работна ширина 1 900 мм. – 3 000 мм.

Греблата се предлагат със следните технически данни:

Греблото е едносекционно с твърдо окачване и има завъртане в двете посоки -  ръчно на място и с фиксатор с 3 позиции за определяне на ъгъла на атака.
Повдигането на снегоринното гребло е хидравлично, от системата на базовата машина или чрез хидравличен цилиндър;
Управлението на греблото – електрическо, от системата на базовата машина.


Опростените едносекционни снегоринни гребла са подходящи за монтаж на различни базови машини. Бърз монтаж и демонтаж на снегоринното гребло. Леки снегорини с хидравлично повдигане на греблото. Ръчно определяне на работния ъгъл, възможно фиксиране в три позиции. Подходящи за всякакви обекти, като селскостопански ферми, промишлени обекти, снегопочистване на пътища, улици, площади и други. Лесно управление от кабината на водача за вдигане и спускане. 

Едносекционните снегоринни гребла са с твърдо окачване.
Снегоринните гребла са много ефикасни при прясно навалял сняг и динамично снегопочистване по време на снеговалеж, за предотваратяване на натрупването на преспи. Компактни размери на греблото за лесно съхранение извън зимния сезон. Бързо се привежда в работно положение, чрез монтиране на трактори и друга техника.

Фирма: Снегорини
Адрес:
Телефон: 0878 478 285, 02 439 67 21
Факс: