Снегоринни гребла с меко окачване

Данни за продукта

Номер на продукта Снегоринни гребла с меко окачване:

Многосекционни снегоринни гребла  от 1 900 мм до 3 600 мм. с меко окачване и пружинни обтяжки. 

Секционните гребла имат следните технически данни:

Снегоринът е 2-3-секционен с пружинно меко окачване, осигуряващо завъртане на секцията при среща с препятствия;
Снегоринът разполага с автономна хидравлична станция; 
Работна ширина на греблото1900 – 3600 м;
Повдигането и завъртането на снегорина е хидравлично в движение на машината;
Управление на хидравличната система – електрическо от кабината на водача;


Снегоринни гребла са подходящи за работа в тежки зимни условия. 
Мекото окачване позволява греблото да се завърта при среща с препятствия, които се крият под снега. Това дава много голяма производителност на този тип снегорини. 

Снегоринните гребла са подходящи за пътища, улици, промишлени и селскостопански обекти. Ползването на многосекционни снегоринни гребла е възможно с различна базова техника. Окачването става бързо и лесо. Демонтирането също, което позволява греблото да се ползва при нужда, а през останалото време техниката се ползва по друго предназначение. Лесно управление от водача, чрез ел. табло в кабината. Автономна работа на хидравликата, опростено обслужване на техниката, висока производителност при почистване на различни участъци, покрити с пресен сняг.

Фирма: Снегорини
Адрес:
Телефон: 0878 478 285, 02 439 67 21
Факс: